**

 
 

®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

Medikal ürünler için klinik araştırma öncesi çalışmalar/ biyolojik güvenlik testleri

Aix Scientifics® in yaptığı araştırmaların genelinde insandan önce hayvan denemeleri uygulanmaktadır. Aix Scientifics® sizi bu klinik araştırma öncesi planlama, uygulama ve değerlendirme konularında desteklemekte ancak bu uygulamaları kendisi yapmamaktadır.

Aix Scientifics® veteriner cerrahi konusunda deneyimleri ile araştırmalara katkıda bulunmaktadır. Laboratuar ortamında,hayvan deneylerinde ve en son insan üzerinde yapılan denemelerde doğru sonuca varmak için araştırmanın uygunluğu ve sürekliliği esas alınmaktadır. Amacımız kullanılan hayvan sayısını ve hayvanlar üzerindeki yükü azaltmak ve aynı zamanda insan üzerinde ki riski en aza indirgemektir.

İnsan araştırmaları kapsamında sizi desteklediğimiz konular :

  • Hayvan deneylerinde planlama (araştırma taslağı oluşturma),
  • Araştırmanın yapılacağı yer ve araştırma için doktor seçimi,
  • Deney kitapçıklarının tasarımı (CRF),
  • Resmi makam / etik kurul başvuruları,
  • Araştırma ve veri toplama uygulamaları,
  • Değerlendirme ve raporlama.

Aix Scientifics® acı hissedebilen bütün varlıkların haklarının korunması gerektiğine inanır..
Aix Scientifics® bütün insanlar için insan hakları talep eder.


URL: https://aix-scientifics.ru/tr/animals.html     ( QR | DM  code ) (vCard) [ printed: 18.07.2024 23:38 GMT]
Copyright © 1996-2024   Aix Scientifics® CRO, Aachen, Almanya (son güncelleme : 08.02.2024)
Künye/Impressum | Gizlilik İlkesi | Arama